Odpoveď starostu Laťáka na otvorený list p. Babinskej a občanov Zasihly

10.03.2012 11:30

 

Otvorený list starostovi obce Babín p. Laťákovi, poslancom, kontrolórke a riaditeľovi školy

                                                                                                                     

Keďže sme boli na schôdzi v kultúrnom dome a nedozvedeli sme sa žiadne dôvody na odvolanie starostu. Týmto listom žiadam odpovede na otázky občanov.

Žiadam starostu obce, aby kópia tohto listu bola doručená poslancom, kontrolórke a riaditeľovi školy. Medzi spomínané otázky patria dôvody na odvolanie starostu. Na schôdzi bolo uvedené, že je prísny a že dodržuje zákon, podľa nás je to chvályhodné a nie trestné. Že pracuje aj v noci - za prácu sa odmeňuje a nie trestá. Že sa pokazil traktor, vieme všetci že už z družstva ho obecný úrad dostal starý. Stroje sa kazia a nevydržia večne. Počula som tam len osobné dôvody ako sú: nevyplatené prémie pána riaditeľa, vyhodenie z práce a podobne. Nič čo by sa týkalo občanov obce. Viacerí občania vyčítajú starostovi, že nemôžu za ním prísť na obecný úrad kedy potrebujú. Podľa vyjadrenia starostu na schôdzi je tento problém vyriešený, môžeme prísť v čase ktorý nám vyhovuje. Čo sa týka strachu, ktorý bol spomenutý na schôdzi, áno, je to pravda, ľudia sa boja vyjadriť aby si neznepriatelili poslancov, riaditeľa školy a členov kostolnej rady, skrátka ľudí, ktorý sú proti starostovi obce. Predpokladám, že občania našej obce chcú nažívať v pokoji a nie v hádkach a rozbrojoch, ktoré boli na spomínanej schôdzi. Taktiež že im záleží na budúcnosti obce a nedovolia jednotlivcom postaviť ich osobné dôvody nad dobro nás všetkých.

 

Otázky:
 

Poslancom

-        Žiadam uviesť dôvody na odvolanie starostu a vyhlásenie referenda.

 

Kontrolórke

-        Kto kontroloval prístavbu školy - žiadam o zverejnenie kontroly, vieme že výstavba stála veľmi veľa peňazí a výsledok je malý.

-        Na schôdzi sme sa dozvedeli aké veľké prostriedky dostáva škola, kto s nimi narába a kto kontroluje ich využitie?

-        Keďže na schôdzi bolo prehlásené, že starosta obce používa auto oveľa viac ako bývalý starosta, či ho používa na osobné účely alebo na vybavovanie obecných záležitostí.

 

ODPOVEĎ STAROSTU: „Milá p. Babinská. Ako som povedal na schôdzi. Obecné auto nepoužívam na súkromné účely. Je síce pravda, že jazdím omnoho viac ako môj predchodca. Ale kto sedí doma nič nevybaví. Ja som za svojho niekoľkomesačného pôsobenia práve kvôli tomu častému jazdeniu dokázal zohnať dohromady 118 739 €, čiže 3 577 131 korún pre našu obec a ušetriť temer 48 000 €, čiže 1 446 048  čo p. kontrolórka na schôdzi verejne potvrdila.  Za celý čas čo tu pracujem som nemal jediný deň dovolenky a verejne som sa poslancom zaviazal, že si ju nedám preplatiť. Auto som využíval výsostne pre obec. Poslanci tomu len nerozumejú, nakoľko takú prácu, prácu s prvkami obchodníckeho jazdenia, vyjednávania, stretnutí a získavania kontaktov a informácií z nich nikto asi nerobil, inak by tomu mali rozumieť.

 

Starostovi a riaditeľovi školy

-        Žiadam vás, aby ste aj naďalej zabezpečili bezpečný prechod našich detí cez cestu do školy a naspäť. Týmto zároveň chcem poďakovať pracovníkom, ktorý to zabezpečujú.

 

-         ODPOVEĎ STAROSTU: „Vážená p. Babinská. Riaditeľ školy mi pred pár týždňami poslal list, v ktorom mi oznámil, že p. Adamica je údajne príliš vyťažený a už nemôže prevádzať Vaše deti ráno a poobede cez cestu. / Viac sa o tom dozviete tu: https://peterlatak.webnode.sk/news/pravda-o-tom-preco-p-adamica-nemoze-prevadzat-vase-deti-cez-cestu-ako-doposial//

Ja som požiadal riaditeľa o to, aby mi poslal popis práce p. Adamicu, tiež som ho požiadal o to, aby poveril p. Adamicu, aby si aspoň dva týždne vypisoval  tabuľku prác. Je to tabuľka, ktorú používam na obecnom úrade pre mojich zamestnancov. Tak sa sleduje, kedy čo robí daný zamestnanec. Je to úplne normálne vo fabrikách a firmách, kde mnohí z Vás tvrdo pracujú. A práve z daní z tejto Vašej tvrdej práce je platený cez školu p. Adamica. Prečo mi pán riaditeľ dodnes nič neposlal? Následne som to predložil na zastupiteľstvo a žiadal som poslancov, aby sa uzniesli na uznesení, kde budú žiadať od riaditeľa školy aspoň túto tabuľku ako dôkaz toho, že pán Adamica je naozaj tak veľmi vyťažený, že nemôže deti prevádzať tak ako to mohol robiť doposiaľ.  Poslanci odmietli môj návrh.

Možno preto, lebo p. Adamica – kurič v škole je vlastne bratom nového pána poslanca p. Adamicu Františka a synovcom p. poslankyne Kubasovej a tak je vlastne riaditeľ školy ako manžel poslankyne Kubasovej poslušný širšiemu rodinnému príkazu „nevŕtať“ do jej synovca - kuriča p. Adamicu. To svedčí o všetkom.

-         Ja ako starosta nesúhlasím s tým, aby p. Adamica neprevádzal deti cez prechod. Už rok sa snažím presvedčiť riaditeľa a poslancov, aby požiadali Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Námestove o štatút chránenej dielne pre kuriča školy a tak by im Úrad práce preplácal celú mzdu p. Adamicu, lebo tento má údajne zdravotný postih nad 40%.  Pán riaditeľ mi dodnes nevedel predložiť zmysluplný logický argument prečo tak nechce urobiť. Jediné logické vysvetlenie, ktoré nám ostatným potom ostáva je fakt, že pravdepodobne kryje rodinkárstvo.Je tomu už rok a ani poslanci neurobili nič pre to, aby sme ako obec tým pádom ušetrili 6000 až 8000 € na hrubej mzde kuriča, čím podporujú nie Váš záujem, ale rodinkárstvo z Vašich daní. Ja som využil všetky zákonné možnosti.  Všetko to stálo a padalo na poslancoch.  Urobte si úsudok sama, či súčasní poslanci naozaj zastupujú Vás, obyčajných Babínčanov, alebo svoje rodiny. A nakoniec, jediný, kto Vás na tom Obecnom úrade naozaj obhajuje, milá pani, som ja – Váš starosta.

 

-        Vážená p. Babinská. Kvôli tomu že nechcem riskovať bezpečnosť vašich detí som sa rozhodol ustúpiť v tomto nezmyselnom boji s riaditeľom a poslancami a dal som pokyn mojim zamestnancom na malých obecných službách ( VPP ) , aby prevádzali vaše deti cez cestu.  Čoskoro ich tam uvidíte.

Aj ja im ďakujem vo Vašom mene ako starosta za to, že sú ochotní túto prácu vykonávať i napriek prekážkam a lenivosti iných, ktorí ešte nimi na zastupiteľstvách opovrhujú.

 

Poslankyni Vlžákovej

-        V prípade odvolania starostu, ako jeho zástupkyňa, zabezpečíte dopracovanie projektov a využitie dotácii, ktoré sú na to určené a postaráte sa o chod našej obce do volieb?

 

Starostovi obce

-        Aké budú náklady na referendum a prípadné voľby, máme na to vôbec, čo je a bude s projektmi, ktoré som už v liste spomenula?

 

-         ODPOVEĎ STAROSTU: „Milá pani Babinská. Náklady na referendum a  predčasné voľby budú 8000 € podľa informácií z Ministerstva vnútra SR, podľa počtu obyvateľov a podľa novín MY Naša Orava.  Či na to máme? V rozpočte, v ktorom poslanci schválili radšej 20 000 € na WC v škole ako na cestu na Lazine a zamestnávanie morena zamestnancov nie je žiadna položka na referendum. Tento štvrť milión by sa musel zobrať napríklad z časti hasičom, futbalistom, zo sociálnych vecí, alebo menej látať cesty alebo zvýšiť Vám domové dane, lebo nepredpokladám žeby si nový starosta stiahol plat na minimum ako ja a tak ušetril temer 5000€ za rok obci ako som to urobil ja. Prečo si to nemyslím? Pani navrhovateľka referenda, poslankyňa Vlžáková sa pred voľbami podpísala na moje čestné prehlásenie – výzvu, že ako poslanec sa zriekne svojej odmeny poslanca. A čuduj sa svete, akosi na svoje svedomie a morálku za ten rok zabudla a odmenu si nechala previesť na svoj súkromný účet aj napriek tomu, že som im ako poslancom dva krát predložil možnosť aby podpísali darovaciu zmluvu s obcou. Neurobili tak! Urobte si svoj názor, či v zastupiteľstve nie sú poslanci, ktorí sú tam len pre to, aby si hájili svoje súkromné a rodinné záujmy.

 

-        Riaditeľ školy aj poslanci sa nechali verejne počuť na schôdzi že tých 8 000 € / štvrť milióna korún zaplatia oni s referendovou komisiou zo svojho, že sa naň zložia. Takže ja čakám kedy mi z nejakého ich súkromného účtu natečie štvrť milióna korún na obecný účet v Prima Banke v Námestove.

Keď obci tieto peniaze darujú, hneď Vám to zverejním a nemám problém súhlasiť s takýmto referendom, lebo si vážim legitímne a čestné referendum ako prejav priamej demokracie. Týmto pokusom o vyhlásenie referenda poslanci páchajú protiústavný čin, porušovania ústavného práva na pasívne volebné právo mojej osoby. /https://www.webnoviny.sk/slovensko/referendum-o-starostovi-soporne-nie-je/475451-clanok.html?from=newest_articles/

Poslanci vedeli, že môžu na to, aby zistili vôľu ľudu využiť napríklad mnou ako starostom zavedené obecné ankety VOX POPULI /https://www.babin.sk/sk/index.php?ids=74/  /https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDViUk5YN3N5ODhIbG56aXo4Mk1wQ0E6MQ/ /https://peterlatak.webnode.sk/richtar/vox-populi/vox-populi-ii//  /https://peterlatak.webnode.sk/richtar/vox-populi/vox-populi-iii// alebo podľa zákona lacnejšie zhromaždenie obyvateľov obce. Nie, oni si zákerne vybrali drahé referendum a farizejsky ho nastavili na Bielu sobotu. Je smutné, že poslankyňa Vlžáková za KDH kvôli úcte k sviatku Sv. Štefana neprišla na zasadanie zastupiteľstva na Štefana, ako to urobila drvivá väčšina  poslancov, ale už  bez problémov vyhlási  referendum počas väčšieho cirkevného sviatku Bielej soboty. Nie je to pokrytecké? Mimochodom, to zastupiteľstvo na Sv. Štefana bolo zvolané len na základe aj jej požiadavky na starostu. História Babína to všetko posúdi.

 

 

Tlač - Gmail - Ospravedlnenka

 

Toto všetko potrebujeme vedieť, aby sme sa mohli rozhodnúť, či sa máme zúčastniť referenda alebo nie. Rozprávala som sa z viacerými ľuďmi a dohodli sme sa na tomto znení. Tento list, ako aj odpovede naň žiadam doručiť písomne všetkým občanom našej obce. Ďakujem.

 

Termín: do začatia referenda

              

                                                                                                                                     Babinská Kristína                                                                                                                                                   obyvateľka obce Babín

 

 

Otvorený list Babinská Kristína zo dňa 8.3.2012 (1)