Dátum: 24.11.2010

Vložil: dôchodca

Titulok: starnutie?

Milý Peter, som senior, ktorý ešte plnohodnotne pracuje v školstve. Nepoznám Ťa, ale chcel by som Ti len oznámiť, že súhlasím s postupom obecného úradu, pretože toto stretnutie seniorov je zväčša v obciach realizované periodicky každý rok, pričom organizátor sa snaží o tri veci pre seniorov počas tohto stretnutia a to je zábava, zábava a zábava. Taktiež som si všimol, že o prednášku si požiadal 26.10.2010, teda 3 dni pred stretnutím, čo je dosť krátka doba na rozhodnutie o začlenenie tvojho predmetného, nie hocijakého, programu do akcie, najmä ak si mal na to čas jeden celý rok. Nabudúce by si mal v prílohe preukázať, že si odborne vyškolený na takúto prezentáciu, aby si neodbornou prednáškou nenarobil "viac škody ako osohu". Aj napriek tomu si myslím, že takáto prednáška nepatrí na toto stretnutie, pre seniorov to nie je lákadlo už svojím predmetom prednášky. Nechceme medzi riadkami počuť o tom, ako sa nám kráti život, ako tzv. "psychológ" (si PhDr.?, konkretizuj prosím Ťa v akej oblasti si vyštudoval? ) si si na toto stretnutie mohol nájsť inú tému.
Prepáč Peter, ale po preštudovaní pár strán tejto webstránky mám skôr pocit, že si sa snažil kvôli sebe na svoje zviditeľnenie a nie pre nás seniorov. Neviem prečo, ale mám pocit, že si aj rád, že Ti OÚ nevyhovel a Ty si to mohol zverejniť.
Ale nepreháňaš to už? rada pre Teba- na dosiahnutie (všetci vieme akého) cieľa: Všetkého veľa škodí, menej je niekedy viac! Ako nestranný som začal čítať tvoju stránku so zvedavosťou, najskôr si mal moje sympatie, no čím som čítal ďalej, tak si ju strácal, až som pochopil, že hľadáš len svoju prezentáciu.
Peter, nič osobné, len som sa chcel zastať aspoň na jednej stránke osôb, (tu konkrétne ľudí na OÚ, predpokladám starostu), na ktorých neustále útočíš, je mi ich ľúto, že takto ničíš ich osobnosť, ich výsledky, na verejnej stránke, aj keď psycholog by sa mal snažiť presadzovať opak. S pozdravom.

Pridať nový príspevok