Životopis

 

 


 

 

 


 

 

 

Europass - životopis

 

 

 

 

Osobné údaje

 

Priezvisko(á) / Meno(á)

Mgr. Laťák Peter

Adresa(y)

Babín 187, 026 01 Babín (Slovensko)

Telefón(y)

0905569465

Mobil

0907860944

E-mail(y)

peterlatak@gmail.com

Štátna(e) príslušnosť(ti)

Slovenská

Dátum narodenia

01. septembra 1977

Pohlavie

Muž

 

 

Oblasť činnosti / profesia, o ktorú sa zaujímate

Otvorený politik

 

 

Pracovné skúsenosti

 

 

 

Od - do

27.12.2010 →

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Starosta obce Babín

Hlavné činnosti a zodpovednosť

Správa obce, verejná správa, management, sociálne služby, rozvojové činnosti, kultúrne aktivity, koordinácia projekcie a realizácie kapitálových akcií etc.

Názov a adresa zamestnávateľa

Obec Babín

Babín 50, 02952 Babín (Slovensko)

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

Verejná správa

 

 

Od - do

01.05.2010 - 27.12.2010

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Procurement manager

Hlavné činnosti a zodpovednosť

Vedenie nákupného oddelenia elektromontážnej spoločnosti.

Názov a adresa zamestnávateľa

CRT Electronic spol. s.r.o.

Oravská Lesná 1080, 02957 Oravská Lesná (Slovensko)

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

Elektromontáž PCB dosiek

 

 

Od - do

01. marca 2009 - 01. mája 2010

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Sales manager

Hlavné činnosti a zodpovednosť

Predaj strojárenskej produkcie. Nákup produktov a služieb potrebných pre výrobný proces a rebranding spoločnosti.

Názov a adresa zamestnávateľa

Klauke Slovakia s.r.o.

Náberžie Oravy 2711, 02601 Mokraď (Slovensko)

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

Strojárstvo

 

 

Od - do

01.10.2007 - 30.03.2009

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Psychológ

Hlavné činnosti a zodpovednosť

Psychodiagnostika detí v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Názov a adresa zamestnávateľa

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Námestie A. Bernoláka 378/7, 029 01 Námestovo (Slovensko)

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

Odborná psychologická činnosť

 

 

Od - do

01. septembra 2006 - 30. septembra 2007

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Account manager

Hlavné činnosti a zodpovednosť

Manažovanie valet služieb pre hotel JW Marriott - Downtown San Francisco

Názov a adresa zamestnávateľa

Propark America West Ltd.

Farrell street 150, California San Francisco (USA)

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

Management

 

 

Od - do

01. októbra 2000 - 30. mája 2004

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Predseda a člen Akademického senátu FIF UK

Hlavné činnosti a zodpovednosť

Reprezentácia študentov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dobrovoľníctvo.

Názov a adresa zamestnávateľa

Akademický senát FIF UK

Gondova 2, 818 01 Bratislava (Slovensko)

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

Školstvo

 

 

Od - do

01. novembra 1996 - 01. januára 2000

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Obchodný zástupca

Hlavné činnosti a zodpovednosť

Propagácia nutričných produktov v Čechách, Poľsku a na Slovensku.

Názov a adresa zamestnávateľa

LK Management s.r.o.

Trnavské Mýto, Bratislava (Slovensko)

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

Potravinárstvo

 

 

Vzdelanie a príprava

 

 

 

Od - do

01. septembra 1992 - 29. augusta 1996

Názov získanej kvalifikácie

Gymnaziálne štúdium

Hlavné predmety / profesijné zručnosti

Jazyky - Taliačina, Angličtina, Latinčina. Ekonomika a humanitné predmety.

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

Gymnázium Jána Bosca (Privátna stredná škola)

Kláštorné námestie č. 1295, 908 41 Šaštín-Stráže (Slovensko)

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii

Gymnaziálne

 

 

Od - do

01. septembra 2000 - 30. augusta 2005

Názov získanej kvalifikácie

Magister psychológie

Hlavné predmety / profesijné zručnosti

Obchodná psychológia, sociológia práce.

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

Univerzita Komenského (Filozofická fakulta, Katedra psychológie)

Gondova 2, 818 01 Bratislava (Slovensko)

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii

Magisterské

 

 

Od - do

01. augusta 2006 - 30. septembra 2007

Názov získanej kvalifikácie

Language course

Hlavné predmety / profesijné zručnosti

Anglický jazyk

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

City College of San Francisco (University)

50 Phelan Avenue, California San Francisco (USA)

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii

Kurz

 

 

Osobná spôsobilosť

 

 

 

Materinský(é) jazyk(y)

Slovenčina

 

 

Ďalší(ie) jazyk(y)

 

Sebahodnotenie

 

Porozumenie

Hovorenie

Písanie

Európska úroveň (*)

 

Počúvanie

Čítanie

Ústna interakcia

Samostatný ústny prejav

 

Anglický jazyk

 

C2

Skúsený používateľ

C2

Skúsený používateľ

C2

Skúsený používateľ

C2

Skúsený používateľ

C2

Skúsený používateľ

Poľský jazyk

 

C2

Skúsený používateľ

C2

Skúsený používateľ

C2

Skúsený používateľ

C2

Skúsený používateľ

C2

Skúsený používateľ

Taliansky jazyk

 

C1

Skúsený používateľ

C1

Skúsený používateľ

C1

Skúsený používateľ

C1

Skúsený používateľ

C1

Skúsený používateľ

Ruský jazyk

 

A2

Používateľ základného jazyka

A2

Používateľ základného jazyka

A2

Používateľ základného jazyka

A2

Používateľ základného jazyka

A2

Používateľ základného jazyka

 

(*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF)

 

 

Sociálne zručnosti a kompetencie

Cestovanie po svete ma naučilo tolerancii voči svetonázorom a kultúram. Schopnosť spolupracovať s rôznorodými partnermi som nadobudol v rokoch práce v oblasti obchodu, finančníctva a nákupu . Som tímový hráč s preferenciou viesť skupinu. Mám veľmi silný cit pre spravodlivosť a tendenciu ochraňovať slabších. Moje okolie ma vníma ako silnú osobnosť.

 

 

Organizačné zručnosti a kompetencie

Schopnosť organizovať a viesť tím ľudí, motivovať a nasledovať vízie. Mám skúsenosti s logistikou, projektovým managementom, vedením tímov.

 

Za roky práce v obchode a nákupe som si vycibril vyjednávacie zručnosti, flexibilitu a proaktivitu s dynamikou v orientácii na trhu. Rád cestujem.

 

 

Technické zručnosti a kompetencie

Viem  čítať technické výkresy v strojárstve a elektrotechnike - predaj a nákup strojárskych a elektrotechnických výrobkov.

 

 

Počítačové zručnosti a kompetencie

Vysoká znalosť nástrojov Microsoft Office™ (Word, Excel, a PowerPoint) a rôzne freewares.

Mám základné znalosti aplikácií grafického designu (Adobe Illustrator™, PhotoShop™). Ovládam tvorbu webových stránok. Mám užívateľskú zručnosť s mnohými OpenSource aplikáciami.

 

 

Umelecké zručnosti a kompetencie

Písanie krátkych prozaických útvarov - cestopisy, amatérska poézia a tvorba amatérskej fotografie.

 

 

Ďalšie zručnosti a kompetencie

Znalosti v oblasti výživy a športu. Venujem sa kondičnému bodybuildingu, praktizujem ranný jogging, bol som členom kickbox klubu a venujem sa cyklistike.

Realizujem túry do hôr v regióne. Pravidelne plávam.

 

 

Vodičský(é) preukaz(y)

B

 

 

Doplňujúce informácie

Realizujem prípravu výskumu dopadov veterných turbín na zdravie človeka.

Pravidelne prispievam do regionálneho periodika.

Som členom organizácie Exallievi di Giovanni Bosco.

 

 

Prílohy

"Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise a v žiadosti pre potreby používateľa. Súhlas dávam v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dobrovoľne. Vyššie uvedený súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov dávam na dobu neurčitú; tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať."