VOX POPULI I

 

 

363 odpovedajúcich občanov Babína

Projekt VOX POPULI BABINIENSIS

Zhrnutie
Myslíte si, že vybudovanie kanalizácie v obci je dôležité?  
*
áno  

180

50%

nie  

179

49%


Je podľa vás správne vybudovať veterný park v katastri obce?  
*
áno  

99

27%

nie  

255

70%


Myslíte si, že by bolo správne urobiť výberové konanie  
*
áno  

264

73%

nie  

91

25%


Myslíte si, že je správne zmeniť vykurovanie z uhlia  
*
áno  

272

75%

nie  

72

20%


Boli ste spokojní s fašiangovým plesom?  
*
áno  

256

71%

nie  

45

12%


Páčila sa vašim deťom akcia Dňa detí v obci?  
*
áno  

290

80%

nie  

28

8%