STOP klamstvám p. Matysa !

 

 

 

Vážení spoluobčania, dovoľte, aby som reagoval na zavádzanie a polopravdy z letáčika p. Matysa, ktoré Vám pred nedávnom doručil do schránok.

 

Pán Matys Milan vo svojom letáčiku medzi iným píše: „...pán starosta občanom ponúka v spravodaji Babína z marca 2012 graf dotácií za posledných 5 rokov. Tam nastavil výšku grafu len na 120 000 € a pod grafom operuje s číslom 190 000 €. Čiže z toho usudzujem, že zámerne zavádza nás občanov.“

V článku ODPOČET starostu Petra Laťáka za rok 2011 /viď v .pdf formáte / na prvej strane Spravodajca Babína z marca 2012 sa vo štvrtom stĺpci píše: „... a v roku 2010 to bolo 103 833 € mimo dotácie na rekonštrukciu školy, ktorá bola rovnaká ako v roku 2011, čiže dotácia na rekonštrukciu školy 2010 cca 190 000 € a v roku 2011 cca rovnako, 190 000 €.“

Z toho čo napísal p. Matys vo svojom letáčiku usudzujem, že p. Matys zrejme nevie pozorne čítať.  Podľa informácií z Dexia banky, kde máme obecné účty, s pani účtovníčkou Páterkovou vieme, že na obecný účet pritieklo z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v roku 2010 len prvých cca 190 000 € dotácie na školu.  V roku 2011 sme správnou administratívou už my zabezpečili, aby pritieklo na obecný účet z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR ďalších 190 000 €. A v súčasnosti , temer dva roky po podpise zmluvy p. Matysom, ešte stále čakáme na prílev posledných cca 100 000 € z Ministerstva VRR SR.  To znamená, že stále máme úver v banke na skoro 100 000 € za ktoré ako obec stále mesačne platíme banke nemalé úroky z úveru /bližšie viď tu /. Ako dokazuje tabuľka prijatých dotácií pre obec Babín od účtovníčky OcÚ p. Páterkovej, p. Matys znova zle usudzuje / viď tabuľku a email p. Páterkovej zo 07/12/2011/. Alebo si p. Matys myslí, že  p. Páterková klame?

 

Pán Matys vo svojom letáčiku ďalej píše:“ Za môjho pôsobenia sme získali finančné dotácie pre Babín v roku 2010 nasledovne:  - zmluva č. Z 2211012041901 Ministerstvo hospodárstva SR – Prístavba a rekonštrukcia ZŠ s MŠ Babín, marec 2010 v čiastke 496 577,07 €.“

Zmluva medzi Obcou Babín a Ministrom výstavby a regionálneho rozvoja SR Ing. Igorom Štefanovom bola podpísaná 15/03/2010  vo výške príspevku 505 577,23 € /viď kópiu zmluvy č. Z 2211012041901, str.1/3/6 /.

Ako všetci veľmi dobre vieme, všetky veľké zákazky v obci Babín za p. Matysa robila prevažne jedna jediná stavebná firma, hovorme jej „Stavpoš“, kvôli právnej bezpečnosti. Je to firma, ktorá sa snaží zohnať si prácu, to nikto nehodnotí zle.  Snažia sa ako každý v tomto štáte o prežitie.  Ide však o zásluhu na dotácii. Je to zásluha p. Matysa, alebo skôr firmy „Stavpoš“?   Firma „Stavpoš“  má svoje rozvetvené obchodné kontakty, čo dokazuje vizualizácia ich siete / viď vizualizáciu sociálnej siete firmy „Stavpoš“/. Vtedajší minister Ministerstva VRR SR Ing. Štefanov /zo SNS/ bol po prevalení sa „ miliardového nástenkového  tendra nástupcom po odvolanom ministrovi p. Janušekovi zo SNS.  Možné „kamarátske“ vzťahy krížom krážom  p. Janušeka naznačuje  nielen medializovaný škandál s miliardovým nástenkovým tendrom, ale aj škandál s pretekárskym autom za štátne peniaze / viď článok topky.sk /.  Jeho nástupca bol pravdepodobne podobného razenia / viď TA3 reportáž/. Celý škandál miliardového nástenkového tendra sa končí až teraz v roku 2012 vznesením obvinenia na bývalého ministra Ing. Štefanova, ktorý už nemá poslaneckú imunitu NRSR / viď článok v SME/.

                Je zaujímavé si všimnúť, že zmluva medzi Obcou Babín a ministrom Štefanovom bola podpísaná 15/03/2010 a hneď už o tri dni neskôr bol  aj vybratý dodávateľ stavebných prác, firma „Stavpoš“. Len necelé tri dni po tom bola „vybratá“  firma a to  podpisom zmluvy medzi obcou Babín, ex-starostom p. Matysom a konateľom danej firmy už dňa 17/03/2010.  Podľa zákona o verejnom obstarávaní musí byť vyhlásená súťaž, musia byť minimálne tri ponuky a z nich komisia poslancov vyberie víťaza. Budete sa čudovať, ale kolega Matys to kúzelnícky všetko dokázal  stihnúť za púhé tri dni.  Za  neuveriteľných 72 hodín dokázal p. Matys zorganizovať transparentné  vyberanie najlacnejšieho dodávateľa pre dielo za pol milióna euro, čiže 15 000 000 korún. No klobúk dole!  Ak si však uvedomíme, že p. Matys bol pasívnym človekom, človekom ktorý neveľmi dokázal zvládať väčší pracovný stres, ako to potom celé dokázal uhrať ? Odkiaľ  viem o neschopnosti zvládať pracovný stres? Viem to preto, lebo som pracovne mal „tú česť“ spoznať jeho syna p. Matysa ml. Verím, že  rovnako ako jeho syn, p. Matys ml., ktorý sa po cirka mesiaci naozajstnej práce pod novým starostom dobrovoľne vzdal práce kultúrneho referenta /viď jeho dobrovoľnú žiadosť o ukončenie pracovného pomeru z 26/01/2011 /, verím, že rovnako slabo by sa správal kolega Matys st. pri vybavovaní takej masívnej dotácie. Ak si uvedomíme tieto skutočnosti,  tak ste možno ochotní uveriť tomu, že p. ex-starosta Matys vôbec nevybavoval zmluvu s ministrom, ale vybavil to  vlastne konateľ  šialene rýchlo a „šťastne“ vybratej stavebnej firmy „Stavpoš“.  Pán Matys vraj len pasívne  podpisoval dopredu vybavené papiere.        

                 Toto verejné tajomstvo dokazuje aj skutočnosť, že po voľbách 2010 p. Matys dávno po tom ako vedel, že už de facto nie je starostom obce /viď osvedčenie o voľbe nového starostu z 27/11/2010 aj tak  podpísal dodatok č. I  k úverovej zmluve na druhých 197 999,99 € pre stavebnú firmu „Stavpoš“/ viď 2 stranu dodatku  č.1 k úverovej zmluve č. ROP 48389-2010 z 20/12/2012/.

               Prečo p. Matysovi tak strašne záležalo, aby firma „Stavpoš“ dostala druhých cca 200 000 €, cirka 6 000 000 Sk po jeho neúspechu vo voľbách? Prečo mu na tom tak záležalo, že bol ochotný pre toto  naťahovať svoje funkčné obdobie o mesiac?  Prečo sa pánovi ex-starostovi Matysovi nepodarilo po mnohé iné roky zohnať dotáciu na rekonštrukciu školy v Babíne? Veď referentka obecného úradu p. Bukovská veľmi dobre vie, že táto žiadosť sa posielala každý boží rok.  Prečo zrazu práve vtedy, keď bol ministrom škandalózny minister zo SNS, ktorý má na krku obvinenia zo sprenevery neskutočnej jednej miliardy euro zo štátnych peňazí?  Za ten nástenkový tender za  30 126 000 000 korún by sa dalo vystavať Babín minimálne 80 krát.  Za 30 miliárd sa dalo postaviť 80 Babínov. Prečo?  

Pán Matys vo svojom letáčiku ďalej píše: „ – viacúčelové ihrisko za ZŠ – úrad predsedu vlády v sume 39 833 €.“

Dotáciu na multifunkčné ihriská dostal temer každý štvrtý starosta. Nie je to veľké vybavovanie.  Nepísaným pravidlom rozdávania p. Fica vtedy bolo, že starosta musel nosiť politické tričko označené správnym SMERom. Všetci však vieme, že znovu stavebné práce pre toto ihrisko robila firma „Stavpoš“.  Čo to dokazuje? Prečo tomu zas tak bolo?

V letáčiku sa ďalej píše: „ – ďalej zmluva č. 73649/Č-39/10 z Enviromentálneho fondu z apríla 2010 v čiastke 60 000 €.“

Treba dodať, že Environmentálny fond bol práve v tom období znova pod správou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, kde šéfoval p. Ing. Štefanov zo SNS. Toto ministerstvo zaniklo až 01/07/2010 zákonom 37/2010 Z.z. Treba znova dodať, že zákazku v Babíne znova realizovala tá istá stavebná firma „Stavpoš“.  

               Už mi to nedalo a urobili sme porovnanie cenových ponúk jedného projektu p. Matysa.  Zdedili sme projekt na rekonštrukciu verejného osvetlenia, kde p. Matys požadoval od štátu cca 250 000 €, čiže 7 531 500 korún.  Keď sme to cez internet dali otvorene naceniť , čestné firmy to boli schopné zrekonštruovať aj za 150 000 €. To znamená, že niekto rátal s finančnou „vatou“ bokom možno pre „niekoho“  vo výške 100 000 €, teda 3 012 600 korún ? To je cca 40% z 250 000 €. Kde by šli tieto peniaze, keby tu bol bývalý p. starosta Matys?  Nebolo tomu tak aj pri predošlých dvoch megaprojektoch za viac ako pol milióna euro, ktoré on viedol  – rekonštrukcia školy za pol milióna euro a časť kanalizácie v Babíne za dva milióny korún.  Z tej celkovej sumy je 40 %-ná „vata“  už neuveriteľných  224 000 €, čiže 6 748 224 korún. Závratná čiastka, aj keby sa jednalo len o polovicu z nej, je to závratný peniaz.  

               Neboli tieto veci dôvodom umelého naťahovania jeho starostovania o mesiac dlhšie a podpis úverovej zmluvy na temer 200 000 €, čiže  6 025 200 korún v úplne posledné dni jeho „bačovania“ ?  Neboli tieto veci dôvodom podozrenia, že p. Matys údajne neúplne vyplnil svoje majetkové priznania ako starosta obce? Prečo naši poslanci, ktorí sa snažia odvolať otvoreného a transparentného starostu Laťáka viackrát zamietli jeho žiadosť o preverenie toho majetkového priznania p. Matysa pod stôl? / viď Podnet na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov z 08/08/2011/.

 

Vo svojom letáčiku p. Matys ďalej píše: „...k tej sume je potrebé započítať 5 % spoluúčasť, ktorú zaplatila obec Babín.“

               Pán Matys sa chváli cudzím perím.  Zabudol nám všetkým však povedať, že väčšinu tej 5% spoluúčasti ponechal zaplatiť  ako „darček“ novému starostovi do rozpočtu na rok 2011. Dokazuje to aj výsledok ťažkej kontroly, ktorú sme museli absolvovať v septembri 2011, kde vidieť, že až v roku 2011 sme my museli zaplatiť až  10 072,56 € zo spolupodielu /viď Oznámenie o záveroch administratívnej kontroly žiadosti o platbu z 21/09/2011, str.1, časť: Schválené oprávnené výdavky/.

 

Následne sa p. Matys vo svojom letáčiku spätne vrhá na článok ODPOČET starostu Laťáka za rok 2011, keď píše: „Chcem Vás upriamiť na výrok zo spravodajca Babína – marec 2012, kde tvrdí, že citujem „V roku 2011 sa podarilo získať mimo tých prostriedkov na rekonštrukciu školy naviac plus 108 839 €. No len bohužiaľ spomínaná čiastka je z hore uvedenej dotácie z roku 2010“

               Týmto verejným vyhlásením p. Matys znova len dokázal, že nevie pozorne čítať. V spravodaji Babína z marca 2011 sa píše v článku ODPOČET starostu Laťáka za 2011 v štvrtom stĺpci, posledná veta: „V roku 2011 sa podarilo získať mimo tých prostriedkov na rekonštrukciu školy naviac plus 108 839 €, čo je cca 3 278 884 starých slovenských korún.“  Pán Matys tak strašne chce niečo na mňa našiť, že si povedal, že tých 108 000€, tých  3,2 milióna korún sú „akože na tú školu“.  Ale páni a dámy, to v texte nikde nie je napísané. Len p. Matys by to tak rád mal. Z textu je jasne pochopiteľné, že okrem dotácií na školu, kde podľa emailu a tabuľky účtovníčky OcÚ p. Páterkovej natieklo do obce cca 190 000 € za pána Matysa v roku 2010, ale ďalších cca 190 000 € sme museli uhájiť proti tvrdým kontrolám pravičiarov, ktorí šli po chybách ministra Štefanova a Janušeka zo SNS, práve my v roku 2011, práve svojou správnou administratívou a riadetním. Teda je to nesporne naša zásluha.  A tých 3,2 milióna naviac? Keby pán Matys trochu sledoval dianie v obci vedel by, že sú to dotácie na opravu hasičskej striekačky v roku 2011, dotácia od poisťovne Allianz v 2011 na reflexné pásky, dotácia z Nadácie SPP na plenér v 2011, dotácia z Úradu vlády na revitalizáciu krajiny, dotácia z Európskeho sociálneho fondu na Morenu a dotácia z Úradu vlády na námestieAle pán Matys asi nesleduje toho veľa, preto zjavne toho veľa nevie. Ale nehnevám sa. Nevedomosť ospravedlňuje. Verím, že na budúce nás bude sledovať pozornejšie.

 

Ďalej p. Matys vo svojom letáčiku píše: „ Počítame: práce prevedené naviac na prístavbe a rekonštrukcii ZŠ a MŠ, celková hodnota – 18 042 €. Z toho v mesiaci december  sme už zaplatili    3 000 €.  Zostávajúce záväzky do r. 2011 pre nového starostu boli 15 000 €. Na účte však ostal zostatok po mojom pôsobení cca 9 000 €, takže reálny záväzok pre môjho nasledovníka bol 6 000 € “

Pán Matys má asi krátku pamäť, lebo už zabudol, že za úvery, ktoré on podpísal v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke a akosi podozrivo kamarátsky rýchlo nimi zaplatil firmu „Stavpoš“ so sebou priniesli nemalé úroky každý mesiac. Z mesačného úroku by sa dal zaplatiť temer jeden morena zamestnanec netto.  Ročne úroky vyrástli na ďalších cca 4800 €.  Rovnako p. Matys zabudol na tých 10 000 € zo spolupodielu, ktoré nám podaroval ako „nášlapnú mínu“ do nášho rozpočtu na rok 2011 a nezaplatil to za svojho „bačovania“.  Prečo sa skôr ponáhľal vyplatiť si odstupné vo výške piatich platov,  tých skoro 10 000 € temer 300 000 korún a chytro zaúverovať obec ďalšími 200 000 € k predošlým 200 000 € pre firmu „Stavpoš“?  Prečo sa radšej nesnažil zaplatiť 5% podiel zo svojho rozpočtu v roku 2010 ?   Prečo nezaplatil firme DJ „Stal“ 2000 € za „transparentný“ a čestný výber firmy „Stavpoš“ a nechal to zasa len na nás?  Prečo nezaplatil cca 1000 € projektovej manažérke, ktorá robila projekt verejného osvetlenia a nechal to zasa na nás v roku 2011?  Prečo musím lavírovať v paragrafoch, aby sme sa vyhli tomu, že nám ministerstvo nepreplatí  ďalších 5 000 € za počítače do školy?  Ako „kvalitne“  tá predražená rekonštrukcia školy bola urobená, keď riaditeľ školy dnes vypisuje, že všetko je tam pokazené a zlé? /viď žiadosť o opravu riaditeľa/ Minimálne 22 800 €, teda celých 686 872 korún, viac ako pol milióna korún „nášľapných mín“ nám podaroval p. Matys zo svojho „bačovania“. Ďakujeme p. Matys, prežili sme to a ešte sme ušetrili  1,5 milióna korún!

 

Pán Matys ďalej píše: „...a podľa jeho vyjadrenia hneď v r. 2012 bola vybavená aj dotácia 9 900 € na výrobňu šúpoliek. Má však zabezpečený odbyt ???“

 

Pán Matys znova dokázal, že nesleduje to, čo sa deje v obci Babín. Lebo ak by to sledoval, veľmi dobre by si preštudoval moju žiadosť premiérke o dotáciu 9 900 € na výrobu oravských šúpoliek, kde je uvedené, že odbyt bol preskúmaný marketingovým prieskumom na ÚĽUVe / Ústredie ľudovej a umeleckej výroby/ a u vlastníkov siete malých putikov v Tesco sieti. /viď bližšie: https://peterlatak.webnode.sk/news/aj-babin-ziada-o-financnu-pomoc-z-uspor-p-radicovej/ /

 

Pán Matys vo svojom letáčiku píše: „  Porovnanie pomeru dotácií za jeden rok: Matys ........ 596410 €, Laťák.......29 900 €.“

 

Podľa tabuľky dodanej účtovníčkou OcÚ p. Páterkovou zo 07/12/2012  Obec Babín získala v roku 2010  -  39 833 € z Úradu vlády na viacúčelové ihrisko.  Ako sme povedali, toto bol výsledok pasívnej straníckej príslušnosti p. Matysa správnym SMERom, nakoľko túto dotáciu dostalo 600 obcí, teda pomaly každá štvrtá obec. Obec v roku 2010 ďalej získala dotáciu na rekonštrukciu školy, kde reálne pritieklo v roku 2010 do obce 196 755 € a vieme z vyššie uvedeného, že zrejme nie kvôli vybavovaniu p. Matysa. Možno skôr  kvôli tomu, že firma „Stavpoš“ využila skutočnosť, že v Babíne bola jedna z mála nezrekonštruovaných škôl na Orave. A preto si chcela firma „Stavpoš“ zabezpečiť zákazku, dať prácu svojim chlapom, čo je chvályhodné, ale nie pre p. Matysa ale pre šéfov firmy „Stavpoš“. Pripomínam predpokladanú „finančnú vatu“ v projekte minimálne 200 000 €, teda 6 025 200 Sk s otáznikom.  Obec Babín v roku 2010 získala 60 000 € na časť kanalizácie pri škole, kde to rovnako „robila“ firma „Stavpoš“. Potom obec Babín dostala hmotný dar od p. Friga, ktorý si ním zrejme chcel „kúpiť“ podpis pod stavebné povolenie na vybudovanie veterného parku v obci a to vo forme merača rýchlosti. Pripomínam, že veterný park by „niekomu“ vyniesol miliardy korún zisk a Babincom maximálne tri pracovné miesta strážnikov vrtúľ. Ja ako starosta som v prvý rok zamestnal každého kto chcel a bez vrtúľ – zdravo! Čiže to nie je dotácia, ale „legálny firemný úplatok - lobbing“.  Jediné, čo by sa dalo p. Matysovi uznať ako dotácia v roku 2010 je 2000 € na monografiu Babína, ktoré aj tak získal napísaním projektu jeho syn, kultúrny referent Martin Matys.  Čiže suma sumárum, p. Matys podpísal  dopredu popripravované zmluvy a projekty a skoro nič pre to osobne neurobil.  To dokazujú jeho mizivé výsledky z minulých rokov.
               Na rozdiel od neho v roku 2011 som ja ako starosta osobne napísal projekt na námestie v Babíne, kde som získal 22 751 €, čiže  685 396,62 Sk, rovnako osobne som vypracoval projekt šúpolka, kde som získal 9 900 €, teda 298 247 Sk. Taktiež osobne som napísal a „vyjazdil“ do Bratislavy a späť 20 000 €, t.j. 602 520 Sk na revitalizáciu krajiny. Rovnako ja osobne  v spolupráci s inými som napísal projekt pre Nadáciu SPP, kde sme dostali 1 000 €, ergo 30 126 Sk ako i pre nadáciu ALLIANZ a ministerstvo vnútra kde sme získali 5400 €, čiže 162 680 Sk. Môj kontakt v Bratislave mi naznačil, že aj náš projekt ohľadne rekonštrukcie verejného osvetlenia za viac ako 200 000 € je na dobrej ceste kvôli rýchlemu konaniu nášho úradu v Babíne v tomto roku 2012.

Čiže ak som začal starostovať reálne v januári 2011 tak, do januára 2012 som svojou aktívnou prácou  kus po kúsku získal dotácie pre našu obec vo výške 117 269,34 €, čiže 3,5 milióna korún.

Čiže dotácie podľa skutočných osobných zásluch starostov:

Matys..................................2000 €, čiže 60 252 Sk / vďaka synovi/

Laťák ...................................117 269,34 €, teda 3 532 856,1 Sk

 

Na záver ešte p. Matys vo svojom letáčiku napísal:  „Taktiež som pripravil štúdiu a zabezpečenie dotácie pre vybudovanie tribúny a šatní na futbalovom ihrisku OŠK Babín.“

 

Ako dokazuje vyjadrenie referentky OcÚ p. Bukovskej, Obecný úrad v Babíne nemá vedomosť o žiadnom podávaní žiadosti o dotáciu na vybudovanie šatní a tribúny v športovom areáli z roku 2010. Bol  vytvorený len akýsi náčrtok, ale to nie je ani príloha žiadosti nieto celý projekt.  Takže p. Matys zasa klamal. Dokedy ešte?

               Veľa som premýšľal nad porovnaním samého seba s mojim predchodcom. Som obyčajným človekom a preto Vám ponúknem zopár čísel, ktoré ma znepokojujú.  Znepokojujú ma keď ich porovnávam s príjmom mojej cez 70 ročnej mamy, ktorá celý život drela pri páse a robila pomaly mužskú manuálnu robotu a nie je o nič horšia než p. Matys. Ako dokazuje osvedčený email od p. Páterkovej, účtovníčky OcÚ, p. Matys mal príjem v roku 2003 „len“ 13 802,93 € (415 827,07 Sk), v roku 2004 to bolo 14 507,7 € (437 058,97 Sk), v roku 2005 – 17 003,62 € (512 251,06 Sk), v roku 2006 – 18 461,5 € (556 171,15 Sk), v roku 2007 to bolo 19 342,89 € (582 723,9 Sk), v roku 2008 to už prehuplo na 21 112,43 € (636 033,07 Sk), v roku 2009 sa to udržalo na 22 710,21 € (684 167,79 Sk) a v roku 2010 to bolo pre väčšinu Babincov asi neuveriteľných 32 996,48 to jest 994 052 korún / plat plus odstupné – čo bolo 5 x mesačného platu  1 966 € - (59 227,72 Sk)/. A pri odchode mi p. Matys mal tú drzosť ešte predložiť písomnú žiadosť o preplatenie „nevyčerpanej“ jednomesačnej dovolenky, čiže chcel ďalší mesačný plat vo výške 1 966 € - (59 277,72 Sk), keď už aj tak si prilepšil natiahnutím svojho starostovania o mesiac po voľbách, čo mu dalo ďalších 1 966 € - (59 277,72 Sk),  . Mrzí ma to, keď si uvedomím, že to všetko ide z daní babínskych živnostníkov a robotníkov pri páse. Mrzí ma to, keď si uvedomím, že ja som bol asi jediným starostom, ktorý bojoval za zákon o znížení platov starostov o 10 %. Mrzí ma to, že ja som bol jeden z mála férových starostov, ktorý si toto zákonné zníženie platu nenahradili zvýšením odmien o 10%, ako to urobila väčšina starostov. Mrzí ma to, keď si uvedomím, že som bol asi jediným kandidátom za poslanca do parlamentu, ktorý bol ochotný prenechať svoj starostovský plat v obci a zamestnať zaň ďalších nezamestnaných. Mrzí ma to, že takýto človek, ktorý sa nehanbil zobrať si z obecných peňazí za osem rokov 159 938 €, čiže rovných 4 818 285 korún  nazýva mňa, ktorý z mojich zamestnancov prvý prichádzam do roboty a posledný odchádzam – klamárom.  Koľkí z Vás Babinci zarobili v roku 2010 -  994 052 korún?  Koľkí z Vás vidia také peniaze pohromade len keď si berú hypotéku na dom raz za život? Možno len p. riaditeľ Kubas, ktorý v roku 2011 aj po mojom znížení o 100 € dostal aj tak 13 872 € (417 908 Sk). A aj napriek tejto sume som pre jeho rozšírenú rodinu tým najväčším smrteľným hriešnikom. Ako som si to len dovolil stiahnuť mu 1 200 € (30 126 Sk) a na druhý rok až o 2 400 €, teda celkovo o 3 600 €?!

Všetko ma to mrzí o to viac, keď si uvedomujem, že p. Matys sa neštítil zobrať za 8 rokov taký plat, ktorý by stačil na zamestnanie 10 nezamestnaných morena zamestnancov na 5,5 roka. Pán Matys sa neštítil vo svojom prvom roku starostovania 2007 vziať 13 krát viac peňazí z obecného na svojom plate, ako do obce priniesol na dotáciách.  Na rozdiel odo mňa, ktorý som vo svojom prvom roku 2011 priniesol 6,5 krát viac peňazí do obce ako som mal vyplatené na plate. Plate, ktorý keď som si prepočítal na tých 18 hodín, čo trávim v práci, tak dostávam o 24  korún na hodinu viac ako môj morena zamestnanec. Ja, ktorý som si zo svojich platil každý leták na moju kandidatúru do parlamentu, viď čestné prehlásenie p. Bukovskej, ktorá spravuje pokladňu OcÚ. Ja, ktorý mám ešte stále platnú zelenú kartu do USA a predsa sa trápim tu, lebo práca pre rodnú dedinu mi dáva väčší zmysel ako Amerika, viď moju platnú zelenú kartu do roku 2013.  Najsmutnejšie je to, že človek, ktorý zobral za 8 rokov starostovania 8 krát viac peňazí na plate ako do obce svojím  osobným pričinením priniesol dotácií, mňa nazýva klamárom.  Ak ja som klamár, tak on je hrabivý hamživec!

 

Starosta Laťák

 

Príjem Matys